FUNDACJA

Celem Fundacji jest analiza i wspieranie socjalnych, kulturowych i społeczno-politycznych wymiarów sportu, zwłaszcza piłki nożnej, w ich oddziaływaniu na kształtowanie się silnych struktur społeczeństwa obywatelskiego w krajach regionu Morza Bałtyckiego oraz wsparcie dla rozwoju.